Miešačky
    Omietačky
    Čerpadlá
    Ohýbačky
    Dopravníky
    Zásobníky
    Kompresory
    Bazár stavebných strojov
Miešačka s núteným miešaním MN 125,MN150
Miešačka s núteným miešaním MN 125,MN 150 je určená na výrobu betónových zmesí triedy B 15 až B 50 spracovateľnosti 10 mm a vyššie sadnutia Abramsovho kužeľa a čerstvej malty spracovateľnosti 40 mm a cviac ponoru hustomerného kužeľa.

  MN 125 MN 150
Užitočný objem bubna 125 dm3 150 dm3
Max. veľkosť kameniva 8 mm 16 mm
Hmotnosť miešačky 220 kg 240 kg
     
Miešačka s núteným miešaním MNB-500

Ďalšie obrázky > > >

Miešačka je určená na samostatné použitie alebo na použitie v netypových betonárňach pre inštaláciu na podstavec výšky 2000, 3000, príp. 4000 mm. Používa sa na výrobu betónových zesí všetkých stupňov spracovateľnost, s maximálnou zrnitosťou kameniva 63 mm.

Užitočný objem miešacieho bubna 500 dm3
Menovitý výkon miešačky 25,81 m3/h
Miešací cyklus 53 s
Menovitý príkon 25 kVA
Napäťová sústava 3 PEN 380V/50Hz
Hmotnosť miešačky 3 260 kg
   
Spádové miešačky
Spádové miešačky SM 125 a SM 150 sú určené na výrobu čerstvej malty a betónových zmesí triedy B 15 a B 50. Miešačky sú prevozné. Miešací bubon je poháňaný elektromotorom cez prevodovku.

Parameter jedn. SM-125 SM-150
Užitočný objem miešacieho bubna dm3 125 150
Max. veľkosť kameniva mm 32 32
Objem čerstvého betónu dm3 83 102,3
Napäťová sústava -- 3PEN, 380V/50Hz 3PEN, 380V/50Hz
Hmotnosť miešačky kg 132 153