Miešačky
    Omietačky
    Čerpadlá
    Ohýbačky
    Dopravníky
    Zásobníky
    Kompresory
    Bazár stavebných strojov
Omietačka P 13
Omietačka P 13 je zariadenie slúžiace na výrobu čerstvej malty a jej dopravu do omietacej pištole, ktorou sa pomocou stlačeného vzduchu nanáša na omietanú plochu. Vďaka vybaveniu piestovým čerpadlom je použiteľný v najtvrdších stavebných podmienkach. Výkonné čerpadlo dopraví zmes až do 20. poschodia a vo vodorovnom smere do 500 m. Použiteľné univerzálne na omietanie, injektáž, dopravu jemnozrnnej betónovej zmesi - poterov do zrnitosti 8 mm.

Technické údaje
Užitočný objem miešačky 170 dm3
Užitočný objem domiešavača 200 dm3
Technický výkom čerpadla 1.-2.-3. stupeň 1,5/3,0/4,8 m3/h
Dopravná vzdialenosť - maximálne 500 m horizontálne; 60 m vertikálne
Pretlak v dopravnom potrubí - maximálne 6 MPa
Menovitá svetlosť dopravného potrubia DN 50, DN 35
Otáčky lopatiek miešačky 52 1/min
Otáčky lopatiek domiešavača 52 1/min
Minimálny čas miešania 60 s
Veľkosť zrna dopravovanej zmesi 4 mm - max. 8 mm
Menovitý príkon 11,4 kVA
Menovitý prúd 21 A
Napäťová sústava 3 PEN/50 Hz, 380 V
Celkové rozmery pri preprave 3000 mm x 1600 mm x 1500 mm
Hmotnosť stroja 900 kg
Hmotnosť príslušenstva 285 kg
Omietačka CM 150
Čerpadlo CM 150 je určené na dopravu maltových zmesí a omietanie. Vďaka sériovému vybaveniu je schopné diaľkového ovládania prívodu malty na miesto spracovania, podľa potreby až do 40 m. V kombinácii s kontinuálnou miešačkou Putzomix P 82 alebo klasickou spádovou miešačkou (podľa druhu použitej zmesi) sa vytvorí kompaktný systém vyhovujúci predovšetkým požiadavkam menších stavebných firiem.

Technické údaje
Objem násypky 150 dm3
Technický výkon 6 až 40 dm3/h
Dopravná vzdialenosť max. 35 m
Pohon - konštantný  
  - dvojstupňový  
  - variabilný  
    - mechanický (variátor)
  - elektronický (frekvenčný menič)
Výkon elektromotora 3 kW až 7,5 kW
Rozmery 1850-2300 mm x 765 mm x 650 mm
Hmotnosť cca 180 kg
Omietačka MC 170
  Vybavenie omietačky MC 170 reverznou spojkou umožňuje nielen dopravu malty na určené miesto, ale i miešanie a výrobu čerstvej malty. Pri omietaní je dopravné čerpadlo ovládané diaľkovo pomocou tlakového vzduchu.